Ваучери

-        Ваучерът за храна е средство за разплащане при закупуване на хранителни продукти в търговската мрежа.

-        Предоставяни от работодателите на работещите, като допълнение към възнаграждението им, ваучерите са социална придобивка, чиято цел е да осигури по-здравословно и по-пълноценно хранене.

-        Социалната услуга „Ваучери за храна” дава възможност да мотивирате своите служители с модерно разплащателно средство,

                        освободено от данъчно облагане.

-        През 2019 г. този начин на разплащане е една от най-бързо налагащите се социални придобивки, поради факта,че сумите до 60 лв. на месец на работник или служител са освободени от облагане с данъци по ЗКПО, осигуровки и ДОД (изм. на ЗКПО, публ. ДВ бр. 106/12.12.2008 г.).