За нас

ЕТАП-АДРЕСС АД е лицензиран оператор на ваучери за храна от 2004 г., съгласно Заповед № ЗМФ-1150/04.11.04 г. на Министерство на финансите.

Дружеството работи активно за развиване на тази си дейност и е в състояние да Ви предостави професионално решение, коректно, лоялно и компетентно обслужване в сферата на управлението на социалните разходи.

Какво е Етап Ваучер?

Социалната услуга „Ваучери за храна” е модерно разплащателно средство, освободено от данъчно облагане.

  • Отлична възможност да подпомогнете ежедневното хранене на служителите си
  • Лесен за употреба, ваучерът за храна е инструмент за мотивация на служителите
  • Една бързо налагаща се социална придобивка
  • Повишва авторитета и имиджа на компанията.

 

През последните години, този начин на разплащане е една от най-бързо налагащите се социални придобивки, поради факта, че сумите до 60 лв. на месец на работник или служител са освободени от облагане с данъци.