Ваучер за храна ЕТАП

Отлична възможност да подпомогнете ежедневното хранене на служителите си. Лесен за употреба, ваучерът за храна е инструмент за мотивация на служителите.
Една бързо налагаща се социална придобивка. Повишва авторитета и имиджа на компанията. Услуга, от която всички са доволни

Предимствата на ваучера са:

  • Икономия на средства
  • Пряк икономически ефект
  • Удобно
  • Контрол
  • Модерно и сигурно
  • Повишаване на покупателната способност
  • Готовност за адаптиране на системата
  • Мотивиране на служителите
  • Гъвкавост
  • Възможност за избор

Използвай ЕТАП ВАуЧЕР

в магазина или ресторанта...

Имате въпроси?

+359 2 945 39 99

Адрес на който можетеда ни откриете:
гр. София 1504 бул. Васил Левски № 140

Емайл адрес:
office@etapvоucher.com

Къде мога да ползвам ваучери ЕТАП

....и на много други места